Martijn de Greve

Martijn de Greve is een professioneel debatleider, gespecialiseerd en zeer ervaren in politieke en maatschappelijke debatten. Daarnaast heeft hij de
bijzondere gave om ook een persoonlijk gesprek zo te voeren dat het open en kwetsbaar tegelijk is. De politiek volgt hij op de voet, wat hem goed van pas komt in zijn wekelijkse Radio1 programma Haagse Lobby (WNL,
maandag 21.00 uur) en tijdens de even interessante als vermakelijke sessies van De Politieke Junkies in de Balie in Amsterdam. Met flair, een tikje kwajongensachtig, humor en veel vaart schakelt hij moeiteloos tussen verschillende sprekers; bijzaak en hoofdzaak; oppervlakte en essentie.
Daarbij vergeet hij zijn toehoorders niet en zal die waar mogelijk in het debat betrekken. Kortom: Martijn de Greve beheerst zijn vak tot in de puntjes en zal niet rusten voordat de kern van de zaak op tafel ligt.