Annemarie den dekker

Annemarie den Dekker is sinds september 2018 directeur van Rijksmuseum
Muiderslot.

Daarvoor werkte zij in het Amsterdam Museum als hoofd museale zaken waar
zij onder meer verantwoordelijk was voor de inhoudelijk artistieke koers.
Annemarie bekleedt diverse nevenfuncties. Zo is zij o.a. lid van de adviesraad
OSCAM (Open Space Contemporary Art Museum) en de kunst- en
cultuurcommissie van de Pride. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht
van het Tassenmuseum en van Het Klimaatmuseum.