Ryclef Rienstra

Ryclef Rienstra (1947) was vanaf de oprichting in 2001 tot 2020 directeur van de VandenEnde Foundation in Amsterdam.

Na een carrière in filmproductie, was Ryclef Rienstra in de periode 1982-2000 algemeen secretaris van de Federatie van Kunstenaars­verenigingen, directeur van het Fonds voor de Nederlandse Film, executive secretary van het Europese filmcoproductiefonds Eurimages in Straatsburg en directeur
van het Nederlands Fonds voor de Film.

Rienstra was o.m. lid van de Raad van Toezicht van Eye Filmmuseum Nederland, van de FIN en lid van diverse adviescommissies van het ministerie van OCW, waaronder de Commissie Sanders (Cultuurprofijt) en de adviescommissie onder­nemerschap. Ook maakte hij deel uit van de visitatiecommissie Rijkscultuur­fondsen (2014).