Mardjan Seighali

Speciality

Mardjan Seighali (geboren 1964) is sinds 2013 directeur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.  Zij groeide op in Iran en is in 1990 voor het toenmalige regime gevlucht, samen met haar twee kinderen. Haar man was haar al vooruit gegaan omdat hij zijn leven niet zeker was. Uiteindelijk is Mardjan met haar gezin in Nederland terecht gekomen. Daar viel vrijheid haar ten deel en sindsdien heeft ze geen dag nagelaten om die vrijheid te benutten en te koesteren.

Mardjan is in de jaren negentig zelf financieel ondersteund door de stichting waar zij nu directeur van is. Zij studeerde in 1997 af in Maatschappelijk werk & dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarna heeft ze diverse post-hbo opleidingen gevolgd, waaronder General Management. In de periode van 1996 tot 2013 werkte zij o.a. als manager in de jeugdzorg, in de reclassering en – hoe verrassend voor iemand van niet-Nederlandse afkomst – bij Erfgoed Nederland. Politieke interesse heeft zij al sinds haar jeugd. In Iran had zij de vrijheid niet om zich politiek te uiten, in Nederland heeft ze zich jarenlang ingezet voor de lokale politiek in haar woonplaats Almere.

Mardjan wordt gezien als een visionair en energiek leider. Naast haar reguliere werk is zij ook al vele jaren bestuurlijk actief bij diverse organisaties. Haar hart ligt bij de zorg, justitie, welzijn en andere aandachtsgebieden die bepalend zijn voor een waardig bestaan. Zo zit zij onder meer in de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens en in de Raad van Toezicht van Paleis het Loo.

In 2019 ontving Mardjan de Comeniusprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt als eerbetoon aan iemand die zich op onderscheidende manier inzet voor de belangen van vorming, onderwijs, wetenschap en cultuur en voor de ontwikkeling van de internationale samenleving.

foto: Marijn Smulders

All session
by Mardjan Seighali