Bastiaan Assink

Speciality

Partner @ NautaDutilh

Bastiaan F. Assink (Prof. dr.) is gespecialiseerd in arbitrage en (aan
arbitrage gerelateerde) litigation. Primair adviseert en vertegenwoordigt
hij partijen in zaken die veelal betrekking hebben op complexe, high
stakes ondernemingsrechtelijke en vermogensrechtelijke vraagstukken,
met name in internationale corporate arbitrations (o.a. claims onder
commerciële contracten, aandeelhoudersgeschillen, misgelopen
joint-ventures en bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid).
Bastiaan heeft ervaring, zowel aan de offensieve als aan de defensieve
zijde, met nationale en internationale arbitrage (o.a. ICC, NAI, SIAC,
UNCITRAL) en met procedures voor de gewone rechter, inclusief kort
geding, de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam en
de Hoge Raad der Nederlanden.

Bastiaan is sinds 2002 aan NautaDutilh verbonden. Hij is tevens
hoogleraar ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam sinds 2009. In deze hoedanigheid heeft Bastiaan ook
plaats in de leiding van het Instituut voor Ondernemingsrecht van
de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen.
Een overzicht van zijn academische publicaties en onderwijs is te
raadplegen op www.thedefiningtension.com. Bastiaan is tevens
raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
sinds 2012. In deze hoedanigheid ‘zit’ hij met regelmaat in vooral
ondernemingsrechtelijke en vermogensrechtelijke zaken, zoals die
in hoger beroep aan het hof worden voorgelegd.

Bastiaan voltooide zijn studie rechten (bedrijfsrecht en privaatrecht)
aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2002 en zijn studie letteren
(Amerikanistiek) aan diezelfde universiteit in 2003. Hij promoveerde
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude) in 2007.
Bastiaan was als law clerk werkzaam bij de Delaware Supreme Court
en de Delaware Court of Chancery (met een nadruk op corporate
litigation) in 2008.