Arjen Pels Rijcken

Speciality

Na een carrière als expat voor ABN AMRO is Arjen in 1995, samen met Jeroen
Harinck, begonnen als ondernemer. Hun bedrijf Certo vernietigde vertrouwe-
lijke documenten bij de klanten voor de deur. Na een duur internetavontuur
heeft hij zich toegelegd op het structureren van vastgoedfondsen voor particu-
liere beleggers. Vanuit de vraag uit de markt is vervolgens het concept van
depots voor de opslag van eeuwigdurend te bewaren erfgoed als bedrijf
ontwikkeld. WAD depots bestaat sinds 2008 en dit heeft o.a. geleid tot de
realisatie van het EYE Collectiecentrum in Amsterdam.

Een volgend complex met depots wordt in Oegstgeest gerealiseerd op het
bedrijventerrein www.deboeg.nl. Naast WAD depots is zusterbedrijf Art &
facts 
opgericht dat logistieke dienstverlening voor collectiebeheerders
verzorgt.

Naast zijn werkzaamheden is Arjen actief in de culturele sector. Zo heeft hij
Beelden in Leiden mede-opgericht. Tevens is hij betrokken geweest bij de
realisatie van het werk Vierkant in Vierkant naar een ontwerp van Theo van
Doesburg, oprichter van De Stijl. Momenteel is Arjen betrokken bij de
programmering van het cultuurplein Lammermarkt, ook in Leiden.