Melle Daamen

@ Melle Daamen

Melle Daamen (1959) was van september 2016 tot april 2018 directeur
van Theater Rotterdam, de grootste theaterorganisatie van Nederland
en voortgekomen uit een fusie van een viertal organisaties. In de 14 jaar
ervoor was Daamen directeur van de Stadsschouwburg Amsterdam. In
de acht jaar daarvoor was hij (oprichtings)directeur van de Mondriaan
Stichting, het cultuurfonds voor beeldende kunst, vormgeving en
museale activiteiten. Eerder was Daamen als managementconsultant en
als (waarnemend) directeur van het Amsterdams Uit Buro actief in de
cultuursector.

Melle Daamen was daarnaast bestuurder of commissaris  van verschillende
culturele organisaties. Hij werd als 17-jarige gekozen in het bestuur van de
VPRO en was op zijn 21e het jongste bestuurslid ooit van de NOS.  Daamen
was voorts onder meer voorzitter van de Amsterdamse lokale omroep Salto
en secretaris van het CJP. Hij was initiatiefnemer en voorzitter van de
Commissie Cultural Governance. Daamen was ook voorzitter van de
Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum, van het Internationaal
Filmfestival Rotterdam en van de Raad van Commissarissen van AT5.
Hij was van 2007 tot 2015 Kroonlid van de Raad voor Cultuur.

Melle Daamen behaalde zijn doctoraal politieke wetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij ontving in 2016 de Medaille van de Stad
Amsterdam en werd in 2017 op voordracht van het College van B&W van
Rotterdam lid van het Europees Cultureel Parlement (ECP)