Martijn de Greve

@ Martijn de Greve

Martijn de Greve is een professioneel debatleider, gespecialiseerd en zeer
ervaren in politieke en maatschappelijke debatten. Daarnaast heeft hij de
bijzondere gave om ook een persoonlijk gesprek zo te voeren dat het open
en kwetsbaar tegelijk is. De politiek volgt hij op de voet, wat hem goed van
pas komt in zijn wekelijkse Radio1 programma Haagse Lobby (WNL,
maandag 21.00 uur) en tijdens de even interessante als vermakelijke
sessies van De Politieke Junkies in de Balie in Amsterdam. Met flair, een
tikje kwajongensachtig, humor en veel vaart schakelt hij moeiteloos tussen
verschillende sprekers; bijzaak en hoofdzaak; oppervlakte en essentie.
Daarbij vergeet hij zijn toehoorders niet en zal die waar mogelijk in het
debat betrekken. Kortom: Martijn de Greve beheerst zijn vak tot in de
puntjes en zal niet rusten voordat de kern van de zaak op tafel ligt.