Jo Houben

@ Cultuur + Ondernemen

Jo Houben (1954) is directeur-bestuurder van Cultuur-Ondernemen. Sinds 2000 is hij werkzaam in de cultuursector, onder meer als directeur Voorzieningsfonds Kunstenaars en directeur Kunstenaars&CO. Daarvoor was hij onder meer directeur bij SVM (nu Movisie). Sinds 2010 is hij directeur-bestuurder bij Cultuur+Ondernemen. Met zijn bedrijfskundige achtergrond smeedt hij bij voorkeur verbanden tussen de cultuursector, ondernemerschap en het bedrijfsleven. Hij is mede-auteur van de Governance Code Cultuur.
Naast zijn werk bij Cultuur+Ondernemen is hij onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van het Fonds Cultuur+Financiering, lid van de Raad van Toezicht van het A-Lab en lid van de Benoemingsadviescommissie voor de Raad voor Cultuur ten behoeve van de minister van OCW. Verder is hij als mededirecteur verbonden aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.