Frans Overkleeft

Partner @ NautaDutilh

Frans Overkleeft is partner in de praktijkgroep Corporate Litigation. Hij
adviseert en procedeert namens zowel nationale als ook internationale
clienten over uiteenlopende kwesties op het terrein van het
ondernemingsrecht. Hij is gespecialiseerd in transactiegerelateerde
geschillen, waaronder zaken rond ongevraagde openbare
overnamebiedingen en aandeelhoudersactivisme.
Zijn praktijk omvat daarnaast andere ondernemingsrechtelijke geschillen,
zoals aandeelhoudersgeschillen en bestuurders- en
commissarissenaansprakelijkheid. Frans adviseert ook over corporate
governance, corporate structuring en joint ventures.

Binnen NautaDutilh heeft Frans ruime ervaring opgedaan als M&A-advocaat.
In die hoedanigheid was hij betrokken bij verschillende binnenlandse en
grensoverschrijdende overnames van zowel beursgenoteerde
ondernemingen (openbare biedingen) als ook niet-beursgenoteerde
ondernemingen.

Frans studeerde in 2005 af aan de Universiteit van Tilburg (Nederlands
recht) en behaalde in 2006 zijn LL.M.-graad aan de University of
Minnesota in de Verenigde Staten. Tevens studeerde hij een jaar aan
de Ruprecht-Karls Universität te Heidelberg, Duitsland. In 2017 is
Frans gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op
een proefschrift over de positie van aandeelhouders in
beursvennootschappen. Het proefschrift is uitgegeven als boek door
Wolters Kluwer in de serie van het Instituut voor Ondernemingsrecht.

In december 2006 trad Frans in dienst bij NautaDutilh. Van 2007 tot
2011 was hij daarnaast als docent verbonden aan de vakgroep Business
Law van de Universiteit van Tilburg. Frans publiceert regelmatig over
uiteenlopende onderwerpen op het gebied van het ondernemingsrecht
in wetenschappelijke tijdschriften.