Rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie Museum Het Valkhof en de Governance Code Cultuur

Uit het rapport:

In januari 2017 heeft interim-directeur de heer Van Laarhoven van Museum Het Valkhof Cultuur+Ondernemen gevraagd de leiding te nemen in een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurlijke processen (governance) naar aanleiding van een intern conflict dat was ontstaan. Cultuur+Ondernemen heeft deze opdracht aanvaard en heeft hiertoe een onafhankelijke commissie ingesteld, op 13 maart 2017 geïnstalleerd door Jo Houben, directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen. De leden van de commissie zijn: Joop Daalmeijer (voorzitter), Jolande Sap en Willem van der Schoot.

“…De commissie constateert dat de raad van toezicht tekort geschoten is door te lang een situatie te accepteren waarin de informatievoorziening met betrekking tot de financiële gang van zaken niet op orde was en een aantal plannen die aan de raad van toezicht waren voorgelegd geen adequate/ realistische onderbouwing hadden. De commissie constateert dat vanuit het oogpunt van good governance de raad van toezicht adequaat heeft gehandeld door zijn verantwoordelijkheid te nemen als toezichthouder (werkgever) en de directeur-bestuurder, die in zijn ogen niet goed functioneert en handelt, op non-actief te stellen….” (p 6)

Lees het gehele rapport hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *